Mapotip


Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Zhoř (PI) vypadala v minulosti? K tomu všemu stačí kliknutí do mapové ho portálu.


Mapotip


Mapotip

OBSAH
1 Základní vrstvy
– zde zvolíte typ podkladové mapy
     (např. základní mapa, ortofotomapa, bílý podklad…..)
– máte také možnost prohlížet historické mapy obce až 20 let nazpět
     (např. sledovat změny staveb v průběhu času…..)

2 Překryvné vrstvy
– zaškrtnutím lze zobrazovat jednotlivé vrstvy
     (např. obecní pozemky, územní plán, inž. sítě….)

3 Legenda
– zobrazí vysvětlivky k aktuálně zapnutým vrstvám


Mapotip

PRŮHLEDNOST
– posuvníkem lze zprůhlednit aktuálně zobrazené vrstvy
– to umožňuje porovnávat základní a překryvné vrstvy mezi sebou

(např. prolínat historické mapy s dnešní realitou
nebo porovnávat výkres územního plánu s ortofotomapou)


Mapotip

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ
– klikněte na ikonu lupy
– vyberte zda chcete hledat adresu nebo parcelu
– začněte zadávat číslo budovy, nebo parcely
– našeptávač Vám zjednoduší hledání


VRSTVY V PORTÁLU

Pozemky a Budovy dle katastru

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….
Po kliknutí v mapě se zobrazí infopanel s podrobnostmi a prokliky do veřejného nahlížení.


DALŠÍ MOŽNÉ VRSTVY (pokud byly do portálu objednány)

 

Historické mapy > Císařské otisky
Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.

Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.
Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.

Porovnejte si jak vypadal váš dvůr  „za císaře pána“ a dnes.


Historické mapy > Ortofotomapy

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.
Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.


Územní plán

Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení.
Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.


Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace,….


Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, místní rozhlas, úseky místních komunikací, zimní údržba….).


Mapový portál poskytuje www.mapotip.cz